lektronika jest obszerną dziedziną, którą można zaliczyć zarówno do świata nauki, jak i techniki. Elektronika zajmuje się wszystkimi zjawiskami z zakresu wytwarzania oraz przetwarzania prądów i napięć elektrycznych, zwanych sygnałami. Elektronika i dynamiczny rozwój tej dziedziny na stałe zmienił obraz współczesnego świata.

 

Elektronika zajmuje się obwodami elektrycznymi, w skład których wchodzą elementy elektroniczne bierne oraz elementy elektroniczne aktywne. Elektroniki nie należy mylić z elektrotechniką, ponieważ w zakresie elektroniki bada się jedynie sygnały, a także ich wytwarzanie i przetwarzanie. I choć pierwsze prace związane z elektroniką rozpoczęły się na początku XX wieku, to dziedzina ta bardzo szybko znalazła zastosowanie w wielu urządzeniach pomiarowych, telekomunikacji, inżynierii komputerowej, urządzeniach automatycznych, inżynierii dźwięku czy chociażby elektronice przemysłowej.

 

Elektronika analogowa a elektronika cyfrowa

 

Należy rozróżnić elektronikę analogową od elektroniki cyfrowej. W przypadku analogowych układów elektronicznych, wyróżnia się układy liniowe oraz układy nieliniowe (wśród nich można zaliczyć m.in. pętle fazowe, modulatory, demodulatory, prostowniki, stabilizatory, czy generatory drgania). Elektronika cyfrowa, nazywana jest również techniką cyfrową i jest oparta na technice mikroprocesorowej. Elektronika cyfrowa z wykorzystaniem cyfrowych układów elektronicznych, zajmuje się zagadnieniami projektowania układów cyfrowych. Z kolei cyfrowe przetwarzanie sygnałów, zajmuje się opisem przetwarzanych sygnałów w cyfrowych układach cyfrowej elektronicznych.

 

Elektronika i jej elementy

 

W budowie urządzeń elektronicznych wykorzystuje się wiele przyrządów i układów elektronicznych. Elementami elektronicznymi są m.in. elementy aktywne, elementy bierne, elementy akustoelektroniczne, elementy optoelektroniczne, elementy fotoniczne.

W przypadku elementów aktywnych wyróżnia się elementy półprzewodnikowe (wśród nich można zaliczyć m.in. tranzystory, diody półprzewodnikowe, tyrystory, układy scalone), a także lampy próżniowe (m.in. pentody, triody, diody). Elementy bierne, zwane także elementami elektronicznymi biernymi, są elementami elektronicznymi, które niewytwarzają energii elektrycznej. Element bierny nie jest źródłem energii elektrycznej, ponieważ występują na nim tylko straty energii. W elementach elektronicznych biernych znajdziesz rezystory, kondensatory, cewki.